Podmínky užitíPráva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto webových stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že navštíví kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem použije jakoukoliv část umístěnou v rámci www stránek Provozovatelů.

Cookies

“Cookies” jsou informace, které jsou ukládány disk počítače Uživatele. Cookies pomáhají Webové stránce pamatovat si důležité informace, které Uživateli usnadňují další její používání, analýzu návštěvnosti za účelem dalšího vylepšování.

Pokud Uživatel nesouhlasí s ukládáním cookies, musí ve svém internetovém prohlížeči nastavit své preference, ať již upozorněním, nebo úplným vyloučením. Vyloučí-li Uživatel všechna cookies, může se stát že některé funkce těchto Webových stránek nebudou přístupné.

Odkazy

Na webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na cizí subjekty, např. Webové stránky, telefonní číslo. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, doporučujeme se seznámit s jejich zabezpečením a podmínkami. Provozovatel nenese odpovědnost za Webové stránky ostatních subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do jejich bezpečnosti, nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využitím těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky, pokud tomu bude nutné.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Náplní Webových stránek je zprostředkování kontaktu, mezi Uživatelem (návštěvníkem Webových stránek) a poskytovatelem služeb. Nabízené služby nejsou závazné, Uživateli proto na ně nevzniká nárok.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel Webových stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.